Administrativní nemovitosti určené na kanceláře postavené v roce 2012 – analýza

Nabízíme rychlou analýzu výstavby kancelářských ploch v roce 2012.

            V roce 2012 bylo dokončeno 75 nemovitostí na kancelářské prostory, v porovnání s rokem 2011 jde o +21,0 % meziročně. Celková hodnota  nemovitostí je odhadována na 6,7 mld. Kč. V průměru se jedna kancelářská nebo administrativní nemovitost stavěla necelé 3 roky, její hodnota byla 88,7 mil. Kč a měla obestavěný prostor 14 313 m3 a podlahovou plochu 3 227 m2. Na jednu nemovitost připadla v průměru 3,7 podlaží a 1 nový byt připadl na každou desátou budovu. Většina těchto prostor  (54,7 %) měla zděnou nosnou konstrukci, dřevěnou nosnou konstrukci měla 4,0 % nemovitostí. Energetickou třídu účinnosti A mělo 8,0 % budov, 45,3 % jich mělo B a 46,7 % třídu C. Všechny administrativní nemovitosti byly připojeny na odpad, 80,0 % bylo připojeno na kanalizační síť, 10,7 % mělo žumpu a 9,3 % vlastní čističku odpadních vod. Připojeno na plynovodní síť zemního plynu bylo 53,3 % budov, lokální zásobník plynu bude využívat 1,3 % budov a zbývající byly dokončeny bez připojení plynu. Ve všech budovách bylo topení, z toho 80,0 % mělo centrální domovní vytápění.

administrativní nemovitosti


  
Nejvíce nebytových prostor určených na kanceláře bylo dokončeno v Jihomoravském kraji, a sice 16.  Kancelářské nemovitosti byly dokončeny ve všech krajích kromě Jihočeského.  Dvě kancelářské nemovitosti připadly na pět krajů. Nejdražší nemovitosti se v průměru objevují v Praze, kde měla jedna nové budova hodnotu 247,1mil. Kč, tyto nemovitosti byly také prostorově a plošně největší. Nejmenší kancelářské budovy byly dokončeny na Vysočině.

 

Více článků z kategorie ČlánkyKontakt: info@pronajem-kancelare.cz

Hledej:

 

Realitní Kancelář