Pronájem nebytových prostor či prostor k podnikání dle nového občanského zákoníku

 

Smlouvy vzniklé podle starých pravidel s k počátku ledna 2014 začnou řídit novými pravidly. Podle starých zákonů se bude posuzovat pouze vznik pronájmu, práva povinnosti sjednané ve smlouvě. Následky vzniklé po 1.1. 2014 se budou řídit podle již nového zákoníku.

Náležitosti smlouvy 

Nájemní smlouva pro prostory sloužící k podnikání nemusí být písemná. Z náležitostí tam musí být identifikace pronajímatele, nájemce, cena a předmět nájmu. Lze ji uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou. V případě, že ve smlouvě není uvedena konkrétní doba či období trvání, má se za to, že jde o dobu neurčitou. Pro nájem nad 50 let platí, že prvních 50 let se posuzuje podle pravidel na dobu určitou a poté podle pravidel doby neurčité, nicméně jde o vyvratitelnou domněnku, takže smlouva by to mohla ošetřit.

Pro posouzení toho zda jde o nájem prostor sloužících k podnikání bude rozhodující to k jakému účelu je prostor využíván.

Mezi jedna z nových práv nájemce patří právo vývěsního štítu. Takže to již není nutné ošetřovat smluvně. Nicméně práva na štít se nájemce může vzdát v nájemní smlouvě. Nájemník prostor tak má právo prostory sloužící k podnikání označit v přiměřeném rozsahu štíty, cedulemi apod. Se souhlasem vlastníka prostor. Ten může odmítnout pouze v případě, že má vážný důvod (předpisy chránící památkové nemovitosti). Nájemník musí požádat vlastníka – nejlépe písemně. Pokud ten se do měsíce nevyjádří, považuje se to za souhlas.

Výpověď

Pokud dá jedna strana druhé výpověď, tak vypovězená pokud se chce bránit výpovědi, musí vznést druhé straně tzv. námitku a doručit jí druhé straně do jednoho měsíce. Neučiní-li tak ztrácí právo bránit se výpovědi soudní cestou. Toto právo ztratí i tehdy pokud prostory k datu výpovědi vyklidí. Pokud se vypovídací strana k výpovědi do jednoho měsíce nevyjádří nebo nevezme výpověď zpět má vypovězený právo se ve lhůtě dvou měsíců obrátit na soud.

Odškodnění za zákaznickou základnu.

Jestliže dá pronajímatel výpověď z nájmu bez toho aniž by ten hrubě porušil své povinnosti, může nájemce žádat jednorázové odškodnění za vytvořenou základnu zákazníků, kteří se do prostor díky němu naučili chodit.

Právo na odškodnění lze požadovat buď od pronajímatele nebo nového nájemce, kteří získají výhody z této základny, přičemž zákoník nestanový po kom je možné v první řadě odškodnění vymáhat, takže zde lze očekávat soudní tahanice.

 

Více článků z kategorie ČlánkyKontakt: info@pronajem-kancelare.cz

Hledej:

 

Realitní Kancelář